Menu
Nordsjællands Fjernstyrings Klub

Lidt historie

Nordsjællands Fjernstyrings Klub - NFK - blev stiftet i oktober 1968. Ingen husker nøjagtigt tid og sted for stiftelsen, men den gang som nu mødtes man og hyggede sig om den fælles interesse. Nogle af de folk som var med til at stifte NFK er stadig aktive i klubben. NFK fik i begyndelsen af 70’erne hjemsted i Tulstrup ved Hillerød. Tulstrup aktiviteten flyttede i 1998 til et tidligere militært område i Gunderød. Da militæret solgte området, blev motorflyverne hjemløse.
I 1986 havde svæveflyverne i NFK fundet en dejlig svæveflyveplads i Langstrup Mose syd for Humlebæk. I juni 2003 flyttede så motorflyvning også ind på pladsen, og alle klubbens piloter blev således samlet på et sted. Her finder du kort, samt en beskrivelse af hvordan du finder vej til pladsen, som i dag er hjemsted for NFK

NFK udviklede sig gennem årene til en meget aktiv og stor klub. Klubben har i dag 147 medlemmer, som er mere eller mindre aktive på alle niveauer - fra begyndere til meget erfarne med flere mesterskaber bag sig. Antallet af medlemmer er et udtryk for hvor mange medlemmer man for nærværende anser at der er plads til i klubben og på flyvepladsen.

Aktiviteter

Klubben har fire hovedinteresse afdelinger:

Helikopter.

Motorflyvning har aktiviteter inden for følgende grupper:
Almen motorflyvning, kunstflyvning, semiskala, skala og storskala-modeller.

Svæveflyvning har aktiviteter inden for følgende grupper:
Svæveflyvning med højstart, flyslæb og hastighedsflyvning samt el-flyvning, herunder også indendørs flyvning. Om vinteren holder vi særskilte svævegruppemøder.

Droneflyvning har også plads på klubbens flyveplads i Langstrup Mose. Der droneflyves indenfor områderne foto og FPV-race.

NFK arrangerer også konkurrencer bl.a. under internationale FAI-regler indenlands (Sjællands- og Danmarksmesterskaber) og har ofte deltagere i Sjællands- og Danmarksmesterskaber samt NM, EM og VM.

NFK har aktiviteter året rundt med specielle klubaftner i vinterhalvåret. Disse holdes som hovedregel kl. 19.00 den anden tirsdag i hver måned på Birkerød bibliotek. Se nærmere om disse møder i kalenderen.

Indmeldelse

For at kunne udøve denne dejlige sport og blive medlem af NFK kræves indmeldelse i Modelflyvning Danmark. Dette kan ske på unionens hjemmeside www.modelflyvning.dk og skal senest ske før optagelse i NFK. Medlemskab af Modelflyvning Danmark indebærer dækning af en fælles ansvarsforsikring samt abonnement på tidsskriftet Modelflyve Nyt, som udkommer 6 gange årligt og indeholder en masse spændende stof for modelflyinteresserede. Medlemsskabet af Modelflyvning Danmark koster for øjeblikket kr. 600,- (voksen) om året plus et indmeldelsesgebyr på kr. 100,-.

Hvis du ønsker at blive medlem af NFK skal du være 10 år. Du kan begynde med at udfylde ansøgningsblanketten her på hjemmesiden. Efter en kortere ventetid vil vi kontakte dig. Derefter er det tid for din indmeldelse i Modelflyvning Danmark, inden du kort efter modtager et girokort fra NFK. Dette er meddelelsen om, at vi er klar til at modtage dig som nyt medlem – hvilket du er efter du har betalt både Modelflyvning Danmark og vores girokort.

Ud over kontingent til NFK skal du betale et indskud på 1.000 kr. Dette beløb er opkrævet af alle medlemmer og finansierer en lejekontrakt på flyvepladsen frem til 2034. Beløbet refunderes ikke.

Når du er færdig med alle indmeldelsesforanstaltningerne tildeles du en frekvens til din sender og modtager. Eller du meddeler klubbens sikkerhedsansvarlige, at du agter at anskaffe en sender – modtager på frekvensen 2,4 GHz som overflødiggør egen kanal og giver dig den største frekvensmæssige frihed.

Kun den tildelte frekvens – eller 2,4 GHz - må benyttes! Dette skyldes sikkerhedshensyn samt hensynet til dine klubkammerater.

Praktiske råd

Henvend dig til erfarne flyvere inden du køber fly og fjernstyringsanlæg.

Du er altid velkommen i Langstrup for at kigge og/eller få en hyggesnak om ovennævnte. Du kan spare mange penge og ærgrelser ved at få råd og vejledning fra aktive flyvere, inden du handler (og bygger).

Danske modelflyvere har af Telestyrelsen fået tildelt 23 kanaler på 35 MHz-båndet, som kun må benyttes til modelflyvning, samt 10 kanaler på 40 MHz-båndet, som må benyttes til al fjernstyring (biler, både, fly osv.). Vil du derfor opnå maksimal sikkerhed med dit kommende anlæg, skal du købe 35 MHz eller et 2,4 GHz anlæg.

I NFK står kyndige og erfarne piloter og instruktører til rådighed ikke mindst med hensyn til oplæring og træning af nye piloter. Og alle der starter med modelflyvning hos os skal følge et elevforløb under overvågning af en af klubbens instruktører. Målet med dette er, at de ”gives fri” til selv flyve på egen hånd på vores flyveplads … d.v.s. behersker deres fly i en sådan grad, at de på sikker måde kan fortsætte deres uddannelse på vej mod det A-certifikat, der giver en modelpilot tilladelse til at flyve på alle danske modelflyvepladser.


Kontingenter 2024

NFK
Juniorer (10 - 25 år) kr. 400,00 årligt
Seniorer Årligt
kr. 800,00 (2024)
kr. 1.000,00 (2025)
Passive kr. 200,00 årligt
Indmeldelse, voksne kr. 1.000,00
Indmeldelse, unge under 25 år kr. 0,00
Modelflyvning Danmark
Junior (10 - 16 år) kr. 300,00 årligt
Voksen kr. 600,00 årligt
Familie (husstand) kr. 700,00 årligt
Indmeldelse kr. 100,00


Travlhed på flyvepladsen.


Flyvetider sommer

Fastvingede motorfly og helikopter
Mandag kl. 9.00 - 21.00
fra 16.00 fortrinsvis helikopter/multirotor
Tirsdag kl. 9.00 - 21.00
fra 16.00 fortrinsvis motorfly
Torsdag kl. 9.00 - 21.00
Lørdag og søndag
samt helligdage
kl. 9.00 - 14.00
F3A og stormodeller dog først fra 10.00
El- og svæveflyvning
Alle ugedage fra solopgang
til solnedgang
Primær flyvedag er lørdag.
Turbine (jet)
Det er ikke tilladt at flyve med jetturbine i Langstrup Mose.
Indendørsflyvning
Ingen flyvning.

Flyvetider vinter

Fastvingede motorfly og helikopter
Mandag kl. 9.00 - solnedgang (senest 21.00)
Tirsdag kl. 9.00 - solnedgang (senest 21.00)
Torsdag kl. 9.00 - solnedgang (senest 21.00)
Lørdag og søndag
samt helligdage
kl. 9.00 - 15:00
El- og svæveflyvning
Alle ugedage fra solopgang
til solnedgang
Primær flyvedag er lørdag.
Turbine (jet)
Det er ikke tilladt at flyve med jetturbine i Langstrup Mose.
Indendørsflyvning
Fredag kl. 20.00 - 23.00
Langebjerg Hallen, Humlebæk.
Søndag kl. 14.30 - 17.30
Fredensborg Skole Vilhelmsro, Fredensborg
Der flyves ikke indendørs i skoleferier, se kalenderen.

Funktionalitet opdateret 27/5-2024
Copyright © 1999-2024 by NFK, Nordsjællands Fjernstyringsklub.
All rights reserved.